SOUDNÍ ZNALEC

ING. JAROSLAV NOVOTNÝ

Ocenění motorových vozidel
strojů a strojních zařízení
věcí movitých
silniční doprava

EVU Komora soudních znalců

Ceník

Konzultace a poradenská činnost - první, předběžná, poradenská konzultace zdarma.

Ceník soudního znalectví - Honoráře při oceňování – doporučená cena Ústavem soudního inženýrství VÚT Brno, vychází se z pořizovací ceny DKP a HIM.

Ceny za posudky jsou smluvní a závislé na náročnosti posudku. Pro firmy a podniky, kde by se zpracovávalo více položek majetku najednou - množstevní sleva – cena dohodou.

Orientační ceny pro vozidla (ceny nezahrnují vedlejší náklady):

osobní automobily, motocykly, přívěsy, návěsy a traktory   2.000,- Kč

nákladní, speciální automobily a drážní vozidla   2.500,- Kč

Ostatní movitý majetek a stroje:

Cena dohodou, dle obtížnosti.

Posudek o stanovení majetkové újmy:

Cena je individuální, dle náročnosti posudku.

Kalkulace nákladů na opravu:

Hodinová sazba 390,- Kč

Cestovné nad 10 km 8,- Kč/km

+ cena placené databáze Audatexu, IBS expert