SOUDNÍ ZNALEC

ING. JAROSLAV NOVOTNÝ

Ocenění motorových vozidel
strojů a strojních zařízení
věcí movitých
silniční doprava

EVU Komora soudních znalců

Kvalifikace a oprávnění

 • Střední průmyslová škola strojní Vsetín
 • Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, fakulta Provozu a ekonomiky dopravy
 • Soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě 29.11.1987, č.j. Správa 4666.87
 • studium PGS - Ústav soudního inženýrství VÚT Brno
 • speciální studium na Institutu oceňování majetku Znaleckého ústavu J. Martího VŠE v Praze
 • EU auditem „EUREX Zert, Lahmeyer & Partner OEG“, Gesellschaft zur Zertifizierung von Personal gem., uděleny CERTIFIKÁTY D/A/CZ EN 45013:
  • 20191805/3116, znalec pro ekonomiku - ceny a odhady, věci movité
  • 20191805/3117, znalec pro silniční a městskou dopravu, analýza
   dopravních nehod & znalec pro oceňování silničních vozidel
  • 20191805/3118, znalec pro oceňování strojních zařízení
 • Spolkový svaz certifikovaných a kvalifikovaných znalců B.Z.S. e.V.,  EVU - Europäischer Verein für Unfallforschung und Unfallanalyse e. V., Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod - národní skupina pro ČR
 • Komora soudních znalců ČR - členem sekce II. doprava a strojírenství pro Moravu Komory soudních znalců České republiky