SOUDNÍ ZNALEC

ING. JAROSLAV NOVOTNÝ

Ocenění motorových vozidel
strojů a strojních zařízení
věcí movitých
silniční doprava

EVU Komora soudních znalců

Služby

Konzultace a poradenská činnost

Stanovení obvyklé, tržní ceny v regionu a na území ČR

Koupě a prodej - nového, ojetého vozidla, ověření, posouzení technického stavu, ověření VIN (výrobní číslo) vozidel, věcí movitých, strojů

Oblasti využití znaleckých služeb

Ocenění nepeněžitého vkladu (věcí movitých) při založení společnosti

Ocenění při - dělení společného jmění na podíly – sloučení jmění společností – navýšení jmění nepeněžitým vkladem

Ověření stavu a vyřazení DKP, HIM majetku u fyzických a právnických osob

Stanovení obvyklé prodejní ceny HIM, při prodeji právnické, fyzické osoby (např. auta) soukromé osobě

Ověření pořizovací ceny majetku při poskytnutém příspěvku Úřadu práce

Ocenění vozidla při zástavním úkonu (ručení majetkem při poskytnutí úvěru)

Ocenění vozidla pro sociální odbor (tělesně postižení)

Majetkoprávní spory

Notářské řízení, rozvod, dědictví

Výše majetkové újmy

Škodní události na vozidlech, věcech movitých

Posouzení výše škody

Prohlídka a záznam poškození vozidla

Zjištění příčin a závad na motorových vozidlech

Ověření kvality provedených oprav

Kontrola fakturace za opravu

Kalkulace nákladů na opravu

Pomoc při pojistných událostech ve věci pojistného plnění

Reklamační řízení