SOUDNÍ ZNALEC

ING. JAROSLAV NOVOTNÝ

Ocenění motorových vozidel
strojů a strojních zařízení
věcí movitých
silniční doprava

EVU Komora soudních znalců

Specializace

Posouzení a ocenění pro právnické, fyzické a soukromé osoby ve všech uvedených oborech, odvětvích a specializacích, znalecká kancelář podává znalecké posudky a expertízy.

Motorová vozidla, autoopravárenství (Vzor posudku na motorové vozidlo)

Vozidla - osobní, dodávkové, nákladní, autobusy, drážní vozidla – trolejbusy, CITYBUSY s hybridním pohonem, motocykl, traktor, přívěs, návěs, historické, speciální a závodní vozidla, zemědělská a manipulační technika.

Autoopravárenství – záruční a pozáruční servis, rozsah a ceny oprav po havárii, škodních událostech.

Ocenění pro autobazary, autoservisy a autodopravce.

Stroje, strojní zařízení, strojírenské technologie a systémy

Hodnocen je stroj, strojní zařízení obsahující převážně typové prvky stroje se základní výbavou a příslušenstvím. Pro hodnocený a oceňovaný stroj je použita metoda zjištění věcné hodnoty (reprodukční ceny). Tento způsob oceňování je založen na principu pojetí náhrady. Při hodnocení a oceňování se vychází z reprodukčních, pořizovacích a účetních hodnot, které byly upraveny postupným přepočtem a porovnáním na výchozí ceny.

Rozhodující pro stanovení obvyklé ceny je technický stav s ohledem na dobu a intenzitu provozu, morálně-technické opotřebení, perspektiva následného výrobně-provozního použití, časové, vědecko-technické modernizace, koeficient prodejnosti k vypočtené časové ceně.

Věci movité

Předměty vybavení (DKP drobný hmotný majetek, HIM dlouhodobý investiční majetek na odpisy).

Spotřební zboží, elektronika, výpočetní a kancelářská technika, nábytek, vybavení a zařízení domácnosti aj.

Silniční doprava

Analýza dopravní nehodovosti.