SOUDNÍ ZNALEC

ING. JAROSLAV NOVOTNÝ

Ocenění motorových vozidel
strojů a strojních zařízení
věcí movitých
silniční doprava

EVU Komora soudních znalců

Dokumenty

Vzor posudku na motorové vozidlo

1

2

3

4

5

6